All about shogi at

Shogi-L and 81Dojo

Webmasters

トーマス &
アンドレアス

Print      Feed 

Last updated

29 May 2022
9:01 pm

Tournament results for Spring 2019

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-01-05

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1MahnachAlexey4 Kyu14012+(-2p)3+(-2p)4+(-2p)2+(-2p)4+26
2SunYaroslav10 Kyu9031-(+2p)4+3+1-(+2p)2+33
3AponchikArseny9 Kyu9334+1-(+2p)2-4+2+13
4SuhotskyAlexey11 Kyu8243-2-1-(+2p)3-0-21
 
Promoting Mahnach Alexey to 3 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-01-06

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1ToduaDariko1 Kyu16654+2+3+3+28
2IkonnikovValery1 Dan17953+1-4+2-9
3DmitrovichPolina2 Kyu15682-4+1-1-9
4PikarevIvan4 Kyu12971-3-2-0-9
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-01-26

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1DmitrovichPolina2 Kyu15993+(-4p)2+4+(-6p)2+4+18
2MahnachAlexey3 Kyu14274+(-6p)1-3+(-4p)1-2-3
3SunYaroslav10 Kyu9361-(+4p)4+(-4p)2-(+4p)4+(-4p)2-2
4ZnachionokKira 1*2-(+6p)3-(+4p)1-(+6p)3-(+4p)0 
 
Promoting Sun Yaroslav to 9 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-01-27

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1ToduaDariko1 Kyu16934+3+6+0-3+11
2LysenkaSergey2 Dan19473+0-4+6+3+3
3DmitrovichPolina2 Kyu16172-1-0-4+1-10
4PenzinDenis6 Kyu11861-6+2-3-1+10
5KondratovYaroslav2 Dan18116+0-0-0-1+1
6BitelAndrey5 Kyu11835-4-1-2-0-18
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-02-03

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1LysenkaSergey2 Dan19506+5+3+2-3+6
2IkonnikovValery1 Dan17697+3-4+1+3+33
3ShcheslionokPeter3 Dan20904+2+1-0-2-9
4DmitrovichPolina2 Kyu16073-7+2-5+2+10
5YalovikEugeny1 Kyu16708+1-6+4-2-8
6ChernashevichDmitry2 Kyu15561-8+5-7+2-2
7StarikovMaxim5 Kyu13212-4-8+6-1+0
8PikarevIvan4 Kyu12885-6-7-0-0-20
 
Promoting Starikov Maxim to 4 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-02-09

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1HimsalKonstantin10 Kyu8956+5+2+4+4+53
2SunYaroslav9 Kyu9665+4+1-7+3+8
3AlexeychikovaSofia 663*4-6+5+0+3 
4ZharkoNikita12 Kyu7413+2-7+1-2+22
5ZnachionokKira20 Kyu1832-1-3-6+1+78
6AlexeychikovaEmilia 1*1-3-0+5-1 
7LutsenkoVera17 Kyu4000-0+4-2-1+8
 
Promoting Zharko Nikita to 11 Kyu
Promoting Znachionok Kira to 19 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-02-23

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1DmitrovichPolina1 Kyu16314+(-6p)3+(-2p)2+(-2p)6+(-6p)0+5+11
2SunYaroslav9 Kyu9745+(-2p)4+(-4p)1-(+2p)3+4+(-4p)4+66
3HimsalKonstantin10 Kyu9486+(-4p)1-(+2p)5+(-2p)2-6+(-4p)3+10
4AlexeychikovaSofia 563*1-(+6p)2-(+4p)6+5+2-(+4p)2 
5ZnachionokKira19 Kyu2612-(+2p)6+3-(+2p)4-0-1+49
6AlexeychikovaEmilia 1*3-(+4p)5-4-1-(+6p)3-(+4p)0 
 
Promoting Sun Yaroslav to 8 Kyu
Promoting Himsal Konstantin to 9 Kyu
Promoting Znachionok Kira to 17 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-03-03

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1ShcheslionokPeter3 Dan20723+2+4+3+10
2LysenkaSergey2 Dan19324+1-3+2+2
3IkonnikovValery1 Dan18091-4+2-1-9
4ShkiryatovIvan2 Kyu14922-3-1-0-7
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-03

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1DmitrovichPolina1 Kyu16293+(-6p)2+(-2p)4+(-6p)3+7
2HimsalKonstantin9 Kyu9584+(-2p)1-(+2p)3+(-2p)2+25
3AlexeychikovaSofia15 Kyu5671-(+6p)4+2-(+2p)1+11
4ZnachionokKira17 Kyu3102-(+2p)3-1-(+6p)0+10
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-03-16

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1MahnachAlexey3 Kyu14313+(-2p)2+(-2p)4+(-6p)5+(-6p)4+28
2SunYaroslav8 Kyu10405+(-2p)1-(+2p)3+4-(-2p)2-1
3HimsalKonstantin9 Kyu9831-(+2p)5+(-2p)2-0+2-9
4AlexeychikovaSofia15 Kyu5780-0-1-(+6p)2+(+2p)1+47
5ZnachionokKira17 Kyu3202-(+2p)3-(+2p)0+1-(+6p)1+12
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-03-17

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1IkonnikovValery1 Dan18007+2+3+4+4+62
2ShcheslionokPeter3 Dan20823+1-5+6+3-12
3YalovikEugeny1 Kyu16622-6+1-5+2+9
4LysenkaSergey2 Dan19435+0-0-1-1-10
5DmitrovichPolina1 Kyu16364-7+2-3-1-15
6ShkiryatovIvan2 Kyu14850-3-7+2-1-5
7PodrezAlexey7 Kyu11301-5-6-0-0+4
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-03-30

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1MahnachAlexey3 Kyu14599+12+3+2+5+5+5
2HimsalKonstantin9 Kyu97415+4+8+1-3+4+53
3PodgrushaAndrey11 Kyu78210+5+1-4+2-3+70
4YanchenkoAndrey 907*6+2-7+3-8+3 
5SavitskyMihail 927*7+3-12+8+1-3 
6TsikinYury12 Kyu7294-8-10+9+11+3+30
7AlexeychikovaSofia13 Kyu6785-10+4-14+12+3+36
8ZharkoNikita11 Kyu80211+6+2-5-4-2+8
9GoncharukMaxim13 Kyu6621-11+14+6-0-2+20
10SeredinskyVladimir 3443-7-6-15+14+2+70
11MalkoDenis 3218-9-15+12+6-2+88
12MalkoAlexandra 51414+1-5-11-7-1+4
13PetuhNikolay 531*0-0-0-0-15+1 
14KrasovaEkaterina 276*12-15+9-7-10-1 
15YakubovskayaAnastasia 3582-14-11-10-13-0-25
 
Promoting Himsal Konstantin to 8 Kyu
Promoting Alexeychikova Sofia to 12 Kyu
Promoting Goncharuk Maxim to 12 Kyu
Promoting Seredinsky Vladimir to 17 Kyu
Promoting Malko Denis to 17 Kyu
Promoting Malko Alexandra to 16 Kyu
Promoting Yakubovskaya Anastasia to 18 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-04-13

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1MahnachAlexey3 Kyu14413+5+2+0+4+3
2HimsalKonstantin8 Kyu10274+3+1-5+3+20
3AlexeychikovaSofia12 Kyu7141-2-0+4+2+16
4LutsenkoVera17 Kyu3992-0+5-3-1-5
5ZnachionokKira17 Kyu3500+1-4+2-2+43
 
Promoting Znachionok Kira to 16 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-04-27

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1MahnachAlexey3 Kyu14446+(-6p)2+(-2p)3+(-2p)7+(-6p)5+(-6p)5+55
2HimsalKonstantin8 Kyu10477+(-6p)1-(+2p)5-(-2p)4+(-2p)6+(-B)3+38
3AponchikArseny7 Kyu11248+(-6p)6+(-2p)1-(+2p)5+(-2p)0-3+37
4TsikinYury11 Kyu8280-8+6+2-(+2p)7+3+19
5GoncharukMaxim12 Kyu7950-7+2+(+2p)3-(+2p)1-(+6p)2+8
6AlexeychikovaSofia11 Kyu8131-(+6p)3-(+2p)4-8+2-(+B)1-27
7ZnachionokKira16 Kyu3932-(+6p)5-8+1-(+6p)4-1+29
8LutsenkoVera17 Kyu3943-(+6p)4-7-6-0-0-9
 
Promoting Tsikin Yury to 10 Kyu
Promoting Goncharuk Maxim to 11 Kyu
Promoting Lutsenko Vera to 16 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-05-11

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1ShcheslionokPeter3 Dan20600-3+(-6p)2+(-2p)2+12
2MahnachAlexey3 Kyu14413+(-2p)4+(-2p)1-(+2p)2+13
3SunYaroslav8 Kyu10392-(+2p)1-(+6p)4+1+9
4HimsalKonstantin7 Kyu10890+2-(+2p)3-1-24
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-05-25

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1KashchionokVladislav3 Kyu15094+(-R)2+3+(-R)3+22
2MahnachAlexey3 Kyu14273+(-R)1-4+(-R)2+5
3SunYaroslav8 Kyu10712-(+R)4+1-(+R)1+12
4HimsalKonstantin7 Kyu10811-(+R)3-2-(+R)0-19
 
Promoting Kashchionok Vladislav to 2 Kyu
Promoting Sun Yaroslav to 7 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-05-25

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1PronkevichIvan1 Kyu16474+5+2+3+6+23
2DylevskyArtiom1 Kyu16625+3+1-4+5-1
3ValkovPavel4 Kyu13866+2-9+1-4+6
4PodrezAlexey5 Kyu12981-8+6+2-4+25
5KontsevichMatvey4 Kyu13612-1-11+8+4+5
6BanadMihail5 Kyu12643-13+4-10+4-3
7BelobusovAlexander7 Kyu11148-14+13+9+4+32
8RyabtsevStepan5 Kyu11707+4-15+5-3+8
9PodrezTimur6 Kyu118311+10+3-7-3+12
10VelichkoPolina7 Kyu114112+9-16+6-3-1
11ArzhanikovaAliona7 Kyu11349-16+5-14+3+1
12LenchevskyAlexander7 Kyu108510-18+19+13+3+22
13YudenkovPavel6 Kyu114315+6-7-12-2-32
14AzharAlexey8 Kyu96918+7-17+11-2+8
15TsepikovaMaria6 Kyu110713-17+8-20-2-43
16VakulchikIlya8 Kyu100919+11-10-18+2+3
17LenchevskyIvan9 Kyu90420+15-14-19+2+13
18BulyankoVladislav10 Kyu91214-12-20+16-1-16
19GaevskayaEva9 Kyu95216-20+12-17-1-12
20BasharimovAlexey10 Kyu90117-19-18-15+1+14
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-05-26

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1TanyanVincent4 Dan22974+3+2+3+7
2ShcheslionokPeter3 Dan20625+4+1-2+4
3LysenkaAndrey3 Dan19596+1-5+2+0
4LysenkaSergey2 Dan19381-2-6+1-8
5DmitrovichPolina1 Kyu16082-6+3-1-2
6PenzinDenis5 Kyu12503-5-4-0-5
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-06-22

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1ShvadronovOleg4 Kyu13914+2+3+2+4+23
2ButskoFeodosiy5 Kyu12403+1-4+1-2+0
3GaevskayaEva9 Kyu9882-4+1-4-1+22
4RyabtsevStepan5 Kyu11421-3-2-3+1-26
 
Promoting Gaevskaya Eva to 8 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-06-30

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1IglitskyEugeny2 Dan19514+3+5+3+12
2KondratovYaroslav2 Dan18045+0+4+3+7
3LysenkaAndrey3 Dan19450+1-0-1-9
4DmitrovichPolina1 Kyu16001-5+2-1-4
5PodrezAlexey4 Kyu13142-4-1-0+0