All about shogi at

Shogi-L and 81Dojo

Webmasters

トーマス &
アンドレアス

Print      Feed 

Last updated

01 May 2024
8:32 pm

Tournament results for Spring 2019

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-01-05

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1MahnachAlexeyBY4 Kyu14012+(-2p)3+(-2p)4+(-2p)2+(-2p)4+26
2SunYaroslavBY10 Kyu9031-(+2p)4+3+1-(+2p)2+33
3AponchikArsenyBY9 Kyu9334+1-(+2p)2-4+2+13
4SuhotskyAlexeyBY11 Kyu8243-2-1-(+2p)3-0-21
 
Promoting Mahnach Alexey to 3 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-01-06

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1ToduaDarikoBY1 Kyu16654+2+3+3+28
2IkonnikovValeryBY1 Dan17953+1-4+2-9
3DmitrovichPolinaBY2 Kyu15682-4+1-1-9
4PikarevIvanBY4 Kyu12971-3-2-0-9
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-01-26

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1DmitrovichPolinaBY2 Kyu15993+(-4p)2+4+(-6p)2+4+18
2MahnachAlexeyBY3 Kyu14274+(-6p)1-3+(-4p)1-2-3
3SunYaroslavBY10 Kyu9361-(+4p)4+(-4p)2-(+4p)4+(-4p)2-2
4ZnachionokKiraBY 1*2-(+6p)3-(+4p)1-(+6p)3-(+4p)0 
 
Promoting Sun Yaroslav to 9 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-01-27

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1ToduaDarikoBY1 Kyu16934+3+6+0-3+11
2LysenkaSergeyBY2 Dan19473+0-4+6+3+3
3DmitrovichPolinaBY2 Kyu16172-1-0-4+1-10
4PenzinDenisBY6 Kyu11861-6+2-3-1+10
5KondratovYaroslavBY2 Dan18116+0-0-0-1+1
6BitelAndreyBY5 Kyu11835-4-1-2-0-18
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-02-03

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1LysenkaSergeyBY2 Dan19506+5+3+2-3+6
2IkonnikovValeryBY1 Dan17697+3-4+1+3+33
3ShcheslionokPeterBY3 Dan20904+2+1-0-2-9
4DmitrovichPolinaBY2 Kyu16073-7+2-5+2+10
5YalovikEugenyBY1 Kyu16708+1-6+4-2-8
6ChernashevichDmitryBY2 Kyu15561-8+5-7+2-2
7StarikovMaximBY5 Kyu13212-4-8+6-1+0
8PikarevIvanBY4 Kyu12885-6-7-0-0-20
 
Promoting Starikov Maxim to 4 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-02-09

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1HimsalKonstantinBY10 Kyu8956+5+2+4+4+53
2SunYaroslavBY9 Kyu9665+4+1-7+3+8
3AlexeychikovaSofiaBY 663*4-6+5+0+3 
4ZharkoNikitaBY12 Kyu7413+2-7+1-2+22
5ZnachionokKiraBY20 Kyu1832-1-3-6+1+78
6AlexeychikovaEmiliaBY 1*1-3-0+5-1 
7LutsenkoVeraBY17 Kyu4000-0+4-2-1+8
 
Promoting Zharko Nikita to 11 Kyu
Promoting Znachionok Kira to 19 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-02-23

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1DmitrovichPolinaBY1 Kyu16314+(-6p)3+(-2p)2+(-2p)6+(-6p)0+5+11
2SunYaroslavBY9 Kyu9745+(-2p)4+(-4p)1-(+2p)3+4+(-4p)4+66
3HimsalKonstantinBY10 Kyu9486+(-4p)1-(+2p)5+(-2p)2-6+(-4p)3+10
4AlexeychikovaSofiaBY 563*1-(+6p)2-(+4p)6+5+2-(+4p)2 
5ZnachionokKiraBY19 Kyu2612-(+2p)6+3-(+2p)4-0-1+49
6AlexeychikovaEmiliaBY 1*3-(+4p)5-4-1-(+6p)3-(+4p)0 
 
Promoting Sun Yaroslav to 8 Kyu
Promoting Himsal Konstantin to 9 Kyu
Promoting Znachionok Kira to 17 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-03-03

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1ShcheslionokPeterBY3 Dan20723+2+4+3+10
2LysenkaSergeyBY2 Dan19324+1-3+2+2
3IkonnikovValeryBY1 Dan18091-4+2-1-9
4ShkiryatovIvanBY2 Kyu14922-3-1-0-7
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-03

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1DmitrovichPolinaBY1 Kyu16293+(-6p)2+(-2p)4+(-6p)3+7
2HimsalKonstantinBY9 Kyu9584+(-2p)1-(+2p)3+(-2p)2+25
3AlexeychikovaSofiaBY15 Kyu5671-(+6p)4+2-(+2p)1+11
4ZnachionokKiraBY17 Kyu3102-(+2p)3-1-(+6p)0+10
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-03-16

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1MahnachAlexeyBY3 Kyu14313+(-2p)2+(-2p)4+(-6p)5+(-6p)4+28
2SunYaroslavBY8 Kyu10405+(-2p)1-(+2p)3+4-(-2p)2-1
3HimsalKonstantinBY9 Kyu9831-(+2p)5+(-2p)2-0+2-9
4AlexeychikovaSofiaBY15 Kyu5780-0-1-(+6p)2+(+2p)1+47
5ZnachionokKiraBY17 Kyu3202-(+2p)3-(+2p)0+1-(+6p)1+12
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-03-17

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1IkonnikovValeryBY1 Dan18007+2+3+4+4+62
2ShcheslionokPeterBY3 Dan20823+1-5+6+3-12
3YalovikEugenyBY1 Kyu16622-6+1-5+2+9
4LysenkaSergeyBY2 Dan19435+0-0-1-1-10
5DmitrovichPolinaBY1 Kyu16364-7+2-3-1-15
6ShkiryatovIvanBY2 Kyu14850-3-7+2-1-5
7PodrezAlexeyBY7 Kyu11301-5-6-0-0+4
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-03-30

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1MahnachAlexeyBY3 Kyu14599+12+3+2+5+5+5
2HimsalKonstantinBY9 Kyu97415+4+8+1-3+4+53
3PodgrushaAndreyBY11 Kyu78210+5+1-4+2-3+70
4YanchenkoAndreyBY 907*6+2-7+3-8+3 
5SavitskyMihailBY 927*7+3-12+8+1-3 
6TsikinYuryBY12 Kyu7294-8-10+9+11+3+30
7AlexeychikovaSofiaBY13 Kyu6785-10+4-14+12+3+36
8ZharkoNikitaBY11 Kyu80211+6+2-5-4-2+8
9GoncharukMaximBY13 Kyu6621-11+14+6-0-2+20
10SeredinskyVladimirBY 3443-7-6-15+14+2+70
11MalkoDenisBY 3218-9-15+12+6-2+88
12MalkoAlexandraBY 51414+1-5-11-7-1+4
13PetuhNikolayBY 531*0-0-0-0-15+1 
14KrasovaEkaterinaBY 276*12-15+9-7-10-1 
15YakubovskayaAnastasiaBY 3582-14-11-10-13-0-25
 
Promoting Himsal Konstantin to 8 Kyu
Promoting Alexeychikova Sofia to 12 Kyu
Promoting Goncharuk Maxim to 12 Kyu
Promoting Seredinsky Vladimir to 17 Kyu
Promoting Malko Denis to 17 Kyu
Promoting Malko Alexandra to 16 Kyu
Promoting Yakubovskaya Anastasia to 18 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-04-13

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1MahnachAlexeyBY3 Kyu14413+5+2+0+4+3
2HimsalKonstantinBY8 Kyu10274+3+1-5+3+20
3AlexeychikovaSofiaBY12 Kyu7141-2-0+4+2+16
4LutsenkoVeraBY17 Kyu3992-0+5-3-1-5
5ZnachionokKiraBY17 Kyu3500+1-4+2-2+43
 
Promoting Znachionok Kira to 16 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-04-27

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1MahnachAlexeyBY3 Kyu14446+(-6p)2+(-2p)3+(-2p)7+(-6p)5+(-6p)5+55
2HimsalKonstantinBY8 Kyu10477+(-6p)1-(+2p)5-(-2p)4+(-2p)6+(-B)3+38
3AponchikArsenyBY7 Kyu11248+(-6p)6+(-2p)1-(+2p)5+(-2p)0-3+37
4TsikinYuryBY11 Kyu8280-8+6+2-(+2p)7+3+19
5GoncharukMaximBY12 Kyu7950-7+2+(+2p)3-(+2p)1-(+6p)2+8
6AlexeychikovaSofiaBY11 Kyu8131-(+6p)3-(+2p)4-8+2-(+B)1-27
7ZnachionokKiraBY16 Kyu3932-(+6p)5-8+1-(+6p)4-1+29
8LutsenkoVeraBY17 Kyu3943-(+6p)4-7-6-0-0-9
 
Promoting Tsikin Yury to 10 Kyu
Promoting Goncharuk Maxim to 11 Kyu
Promoting Lutsenko Vera to 16 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-05-11

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1ShcheslionokPeterBY3 Dan20600-3+(-6p)2+(-2p)2+12
2MahnachAlexeyBY3 Kyu14413+(-2p)4+(-2p)1-(+2p)2+13
3SunYaroslavBY8 Kyu10392-(+2p)1-(+6p)4+1+9
4HimsalKonstantinBY7 Kyu10890+2-(+2p)3-1-24
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-05-25

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1KashchionokVladislavBY3 Kyu15094+(-R)2+3+(-R)3+22
2MahnachAlexeyBY3 Kyu14273+(-R)1-4+(-R)2+5
3SunYaroslavBY8 Kyu10712-(+R)4+1-(+R)1+12
4HimsalKonstantinBY7 Kyu10811-(+R)3-2-(+R)0-19
 
Promoting Kashchionok Vladislav to 2 Kyu
Promoting Sun Yaroslav to 7 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-05-25

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1PronkevichIvanBY1 Kyu16474+5+2+3+6+23
2DylevskyArtiomBY1 Kyu16625+3+1-4+5-1
3ValkovPavelBY4 Kyu13866+2-9+1-4+6
4PodrezAlexeyBY5 Kyu12981-8+6+2-4+25
5KontsevichMatveyBY4 Kyu13612-1-11+8+4+5
6BanadMihailBY5 Kyu12643-13+4-10+4-3
7BelobusovAlexanderBY7 Kyu11148-14+13+9+4+32
8RyabtsevStepanBY5 Kyu11707+4-15+5-3+8
9PodrezTimurBY6 Kyu118311+10+3-7-3+12
10VelichkoPolinaBY7 Kyu114112+9-16+6-3-1
11ArzhanikovaAlionaBY7 Kyu11349-16+5-14+3+1
12LenchevskyAlexanderBY7 Kyu108510-18+19+13+3+22
13YudenkovPavelBY6 Kyu114315+6-7-12-2-32
14AzharAlexeyBY8 Kyu96918+7-17+11-2+8
15TsepikovaMariaBY6 Kyu110713-17+8-20-2-43
16VakulchikIlyaBY8 Kyu100919+11-10-18+2+3
17LenchevskyIvanBY9 Kyu90420+15-14-19+2+13
18BulyankoVladislavBY10 Kyu91214-12-20+16-1-16
19GaevskayaEvaBY9 Kyu95216-20+12-17-1-12
20BasharimovAlexeyBY10 Kyu90117-19-18-15+1+14
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-05-26

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1TanyanVincentBY4 Dan22974+3+2+3+7
2ShcheslionokPeterBY3 Dan20625+4+1-2+4
3LysenkaAndreyBY3 Dan19596+1-5+2+0
4LysenkaSergeyBY2 Dan19381-2-6+1-8
5DmitrovichPolinaBY1 Kyu16082-6+3-1-2
6PenzinDenisBY5 Kyu12503-5-4-0-5
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-06-22

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1ShvadronovOlegBY4 Kyu13914+2+3+2+4+23
2ButskoFeodosiyBY5 Kyu12403+1-4+1-2+0
3GaevskayaEvaBY9 Kyu9882-4+1-4-1+22
4RyabtsevStepanBY5 Kyu11421-3-2-3+1-26
 
Promoting Gaevskaya Eva to 8 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2019-06-30

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1IglitskyEugenyBY2 Dan19514+3+5+3+12
2KondratovYaroslavBY2 Dan18045+0+4+3+7
3LysenkaAndreyBY3 Dan19450+1-0-1-9
4DmitrovichPolinaBY1 Kyu16001-5+2-1-4
5PodrezAlexeyBY4 Kyu13142-4-1-0+0